<
 

RANKING BENEFICJENTÓW

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


W latach 2004-2006 Gmina Dobre Miasto złożyła 7 wniosków o dofinansowanie unijne z programu ZPORR i pozyskała 9.762.252,60 złotych wsparcia

Plasując się na 8 miejscu w województwie warmińsko – mazurskim pod względem wysokości pozyskanego dofinansowania (3 miejsce w grupie gmin miejsko – wiejskich).

Źródło: Biuletyn „ZPORR na Warmii i Mazurach” nr 4(9)2006

26-01-2007

Powrót