Nowe zasady bezpieczeństwa od poniedziałku 20 kwietnia. 

Rząd przystępuje do I etapu "odmrażania" gospodarki oraz znoszenia niektórych ograniczeń i wprowadza:

- możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych (z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa)
- otwarty wstęp do lasów i parków (z wyłączeniem placów zabaw)
- w handlu zwiększenie liczby klientów (w sklepach do 100 m2 – 4 klientów na 1 kasę, powyżej 100m2 – 1 osoba na 15m2)
- w kościołach – 1 osoba na 15m2
- wyłączenie z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego osób poniżej 18 r.ż.
- brak obowiązku zasłaniania ust i nosa przez rolników podczas pracy.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:
- przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
- wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
- realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy