Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych.

skmbt c28020031809340