Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobre Miasto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/298/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2022 r. będzie wynosić 29 zł/osobę/miesiąc.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą zostać zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca na miesiąc, jedynie po uprzednim złożeniu nowej deklaracji uwzględniającej pojemność kompostownika. Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13179

WAŻNE!!! Właściciele nieruchomości na których nie nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość miesięcznej opłaty, nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe i produkcyjne, przedsiębiorstwa, instytucje oświaty i zdrowia, urzędy itd.) zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których muszą zadeklarować: odpowiednią ilość, pojemność worków/pojemników dla każdej z 5 frakcji odpadów (plastik, szkło, papier, bio i zmieszane) oraz częstotliwość odbioru odpadów. Należy pamiętać, iż odpady segregowane odbierane są 2 razy w miesiącu (każda frakcja) na terenach gminy, natomiast odpady zmieszane 4 razy na terenie miasta i 2 razy na terenach wiejskich.

Nowy wzór deklaracji dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH dostępny jest pod adresem: https://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=14323

Zgodnie z ww. uchwała, stawki opłat od 1 stycznia 2022 r. dla nieruchomości niezamieszkałych będą wynosić:

  1. w wysokości 10 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 60 l;
  2. w wysokości 20 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 120 l;
  3. w wysokości 40 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 240 l;
  4. w wysokości 183 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 1100 l;

Nowe deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych należy składać od 1 stycznia do 30 marca 2022 r.

 

Więcej szczegółowych informacji pod nr tel. 89 616 36 08 lub 89 615 10 56

 

 

ulotka smieci a5 na strone 1

ulotka smieci a5 na strone 2