Komunikat w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z obiektow sportowo-rekreacyjnych. 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze rosnące zagrożenie spowodowane m.in. napływem do Polski osób powracających z krajów wysokiego ryzyka, od jutra (21 marca 2020 r.) wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu oraz korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionu miejskiego, boisk sportowych, boiska ORLIK, skateparku, ścieżki zdrowia przy Stadionie Miejskim oraz infrastruktury przystani kajakowych, znajdujących się na ternie Gminy Dobre Miasto.Zakaz dotyczy również obiektów plaży miejskiej w Swobodnej.

Pamiętajmy, że wirus utrzymuje się na niektórych powierzchniach nawet do kilku dni. Dlatego też prosimy Mieszkańców o niegromadzenie się w parkach oraz niekorzystanie z ławek miejskich. Korzystanie z przestrzeni miejskiej powinno odbywać się z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych osób.
Apelujemy o rozsądne postępowanie i przestrzeganie zakazu korzystania z w/w obiektów.
Zakaz wstępu i korzystania z urządzeń obwiązuje do odwołania.
Jego przestrzeganie będzie egzekwowane przez służby porządkowe.